25+ godina surađujemo sa najvećim farmaceutskim tvrtkama u EU i izvan nje pružajući statističke usluge iz područja farmaceutske statistike.
Naš rad je prepoznat i u području statističke obrade podataka za potrebe medicinskih istraživanja i epidemiologije te smo ponosni što smo svojom ekspertizom doprinjeli objavi niza radova u uvaženim znanstvenim časopisima. Sudjelovali smo i sudjelujemo na projektima financiranim od strane EU u području medicine i farmacije. Predavači smo na brojnim sveučilištima (uključujući Sveučilište u Zagrebu-Matematički odsjek PMF-a)  i  SAS® Institutu, a usluge statistike i programiranja u SAS®-u  pružamo i u području financija u suradnji sa SAS® Institutom.

CAIR Centar je usklađen sa pravilnicima  dobre poslovne prakse (GXP). Razvili smo sustave te unutarnje i vanjske kontrole za osiguranje sukladnosti s navedenim zahtjevima.

Naše usluge

  • Farmaceutska statistika (studije bioekvivalencije in-vitro i in-vivo, kliničke studije, simulacije/ Monte Carlo studije, Monte Carlo i randomizacijski testovi, bootstrap, identifikacija i analiza neobičnih vrijednosti, QC/QA izvještavanje, DOE, analiza stabilnosti, testovi disolucije, itd.)
  • Biostatistika i Medicinska statistika (prediktivno modeliranje, određivanje veličine uzorka, studije/krivulje preživljenja, epidemiološka istraživanja, statistika za potrebe objave radova u znanstvenim časopisima)
  • Financijska statistika (procjena poreznog jaza, credit scoring, profiliranje zahtjeva za kredit, upravljanje odnosima s klijentima itd.)
  • tečajevi statistike (programiranje u SAS software-u, statistika, vizualizacija, rudarenje podataka)