f

Izradu randomizacijskih listi provodimo pomoću validiranih SAS® macro programa. SAS® softver je validirani statistički softer, preferiran od strane regulatornih agencija za izradu statističkih analiza studija bioekvivalencije.

Proces izrade i slanja randomizacijskih listi definiran je uz pomoć naših SOP-a koje je moguće prilagoditi potrebama klijenta.

  • Paralelni dizajn
  • Crossover dizajn
  • Stratificirani dizajn
  • Williams design za bioekvivalenčne studije

Više o randomizaciji pogledajte u našoj prezentaciji na linku: Randomizacija za studije bioekvivalencije (engl.)