Koja je glavna djelatnost CAIR-Centra?
CAIR-Centar pruža usluge statističke obrade podataka.
Najveći dio naših projekata vezan je uz farmaceutsku industriju i biostatistiku.
Statističke usluge pružamo i u ostalim područjima poput financija i edukacije.