Kao sveučilišni profesori i vanjski suradnici predavali smo i danas predajemo na raznim fakultetima;

  • Sveučilište u Zagrebu (Matematički i biološki odsjek PMF-a, Građevinski fakultet, Medicinski fakultat, itd.),
  • Stanford University (Statistics Department),
  • University of Neuchatel (Statistics postgraduate study),
  • University of Maryland (Statistics course),
  • University of Colorado, Boulder (Business courses),
  • University of Naples (Statistics course)  

- CAIR Center i sveučilište:

http://www.racunalo.com/iti-2013-istrazivanje-i-obrazovanje-koristenjem-mobilnog-i-drustvenog-umrezavanja-kada-gdje-i-kako/

- Organizacija i sudjelovanje djelatnika CAIR-Centra na konferenciji ITI u organizaciji Sveučilišnog Računskog Centra, SRCE