PONUDA EDUKACIJE ZA BIOMEDICINSKE I SRODNE FAKULTETE TE VELEUČILIŠTA :

- BIOSTATISTIKA 1 

- BIOSTATISTIKA 2

- RAD U SAS® OKRUŽENJU (SAS® ONDEMAND I PROGRAMIRANJE U SAS®-U ZA BIOSTATISTIČARE)


Kao sveučilišni profesori i vanjski suradnici predavali smo i danas predajemo na sljedečim fakultetima;

  • Sveučilište u Zagrebu (Matematički i biološki odsjek PMF-a, Građevinski fakultet, Medicinski fakultat, itd.),
  • Stanford University (Statistics Department),
  • University of Neuchatel (Statistics postgraduate study),
  • University of Maryland (Statistics course),
  • University of Colorado, Boulder (Business courses),
  • University of Naples (Statistics course)  

- CAIR Center i sveučilište:

http://www.racunalo.com/iti-2013-istrazivanje-i-obrazovanje-koristenjem-mobilnog-i-drustvenog-umrezavanja-kada-gdje-i-kako/

- Organizacija i sudjelovanje djelatnika CAIR-Centra na konferenciji ITI u organizaciji Sveučilišnog Računskog Centra, SRCE